PRODUKTE - GWG

Produkte

...

TAPS

Метчици ръчни и машинни - по DIN и ISO, с прави канали, подточени - за проходни отвори и с винтови канали - за глухи отвори, Метчици машинни къси, Метчици гайкови, Метчици безканални, Метчици за резбови вложки, Свредел-метчик