News

Covid-19

01 January, 2021

Независимо от кризата, породена от коронавируса, ние продължаваме да работим за Вас.
Вашите персонални лица за контакти са на разположение както по Е- mail, така и по телефон.
Вашите поръчки ще бъдат обработени и в бъдеще без закъснение.

« Back