Products - GWG

Product range

...

Група 1

МЕТЧИЦИ МАШИННИ

за метрична ISO резба със ситна стъпка по DIN13

клас на точност ISO2 (6H)

 

 

За обработка на стомани и други материали

с ниска и средна якост и добро стружкоотделяне

 

 

- С ПОДТОЧЕНИ КАНАЛИ

 

форма В: 4-5 навивки захващащ конус

 

 

- С ВИНТОВИ КАНАЛИ

 

форма С: 2-3 навивки захващащ конус